Fonon opracowuje dokumentację projektową dla sieci światłowodowej realizowanej w technologii FTTH (Fiber To The Home) przez operatora telekomunikacyjnego NEXERA Sp. z o.o. Dokumentacja jest przygotowywana na zlecenie firmy Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. Projektowana przez FONON sieć obejmie swoim zasięgiem blisko 13 000 gospodarstw domowych zakłada budowę ok. 500 km sieci światłowodowych doziemnych i napowietrznych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) i realizowany jest przy wsparciu CPPC (Centrum Projektów Polska Cyfrowa), które jest z kolei nadzorowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Program zakłada budowę sieci światłowodowych umożliwiających dostęp do usług szybkiego dostępu do Internetu i dotyczy w szczególności obszarów kraju, na których do tej pory dostęp do sieci był ograniczony lub nie istniał w ogóle.