FONON Sp. z  o.o., jako członek konsorcjum składającego się z firm Nokia Solution and Networks Sp. z o.o., FONON sp. z o.o., SPC-2 Sp. z o.o. oraz Herkules Infrastruktura Sp. z o.o., uczestniczy w realizacji budowy sieci telekomunikacyjnych infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na 13 600 km linii kolejowych należących do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)

Budowa sieci telekomunikacyjnej infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R

Projekt budowy sieci telekomunikacyjnej GSM-Railway to jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych obecnie w Polsce. Głównym jego celem jest zapewnienie łączności głosowej między pracownikami odpowiadającymi za bezpieczeństwo ruchu kolejowego (jednoczesna łączność głosowa w obu kierunkach oraz przesyłanie wiadomości tekstowych), a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Realizacja projektu budowy infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A jest pierwszym krokiem we wdrożeniu systemu ETCS (European Train Control System – Europejski System Sterowania Pociągiem), a w rezultacie ERTMS (European Rail Traffic Management System – Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym) – umożliwiającym PKP PLK zarządzanie ruchem kolejowym wg europejskiego standardu.

Schemat działania systemu ERTMS (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
System ERTMS składa się z podsystemów ETCS i GSM-R (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)