Fonon Sp. z o.o. specjalizuje się w utrzymaniu sieci telekomunikacyjnych dla operatorów telekomunikacyjnych, operatorów sieci przesyłowych i transportowych oraz organów administracji państwowej i instytucji publicznych. Usługi utrzymania sieci telekomunikacyjnych realizujemy na terenach otwartych oraz na terenach zamkniętych (np. należących do PKP Polskie Linie Kolejowe oraz resortu obrony narodowej).

Utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

Zakres realizowanych przez nas usług utrzymania sieci telekomunikacyjnych obejmuje m.in.:

  • Lokalizowanie, usuwanie uszkodzeń i awarii w sieciach telekomunikacyjnych (zarówno napowietrznych jak i doziemnych);
  • Realizację przeglądów sieci telekomunikacyjnych (okresowe, odbiorowe);
  • Opracowywanie standardów technicznych dotyczących utrzymania sieci telekomunikacyjnych;
  • Rekonfigurację i optymalizację parametrów sieci telekomunikacyjnych;
  • Zarządzanie procesem lokalnego i zdalnego usuwania awarii w sieciach telekomunikacyjnych, w tym sieciach szerokopasmowych.