Fonon Sp. z o.o. dysponuje doświadczonym zespołem własnych projektantów w branży telekomunikacyjnej. Współpracujemy z najlepszymi biurami projektowymi i biurami geodezyjnymi na terenie całego kraju. Podejmujemy się obsługi inwestycji lokalnych oraz ogólnokrajowych.

Projektowanie sieci telekomunikacyjnych

Zakres realizowanych przez nas usług projektowania sieci telekomunikacyjnych obejmuje m.in.:

  • Sporządzanie i aktualizacje map do celów projektowych wraz ze zgłaszaniem prac geodezyjno-kartograficznych do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pozyskaniem na mapach klauzul o przydatności do celów projektowych;
  • Uzyskanie wszystkich pozwoleń, uzgodnień, porozumień, opinii i decyzji niezbędnych do pozyskania decyzji o prawie do budowy sieci telekomunikacyjnych lub braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci telekomunikacyjnych;
  • Sporządzanie kompleksowych projektów wykonawczych umożliwiających prawidłową realizację prac budowlanych dla wszystkich typów sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci szerokopasmowych.