W FONON Sp. z o. o. specjalizujemy się w świadczeniu usług z zakresu nadzoru nad kontraktami, które realizowane są przez podmioty publiczne, z reguły w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (WK FIDIC).

Inżynier Kontraktu to funkcja, która wymaga ogromnej wiedzy zarówno praktycznej jak i technicznej. Dlatego w FONON zatrudniamy szereg specjalistów z dużym doświadczeniem. Zapewniamy, że projekty, które są nam powierzane realizujemy w sposób rzetelny i skuteczny. Nasze usługi świadczymy na terenie całej Polski. Firma FONON to gwarancja szybkiej i sprawnej realizacji inwestycji.

Powołanie Inżyniera Kontraktu gwarantuje, że Twoja inwestycja będzie przeprowadzona w sposób solidny i zostanie ukończona zgodnie z postanowieniami umowy. Stanowi także kluczowe wsparcie dla inwestorów w realizacji ich licznych obowiązków.

Nie ryzykuj – zabezpiecz z nami swoje interesy.
Wybór naszej firmy to pewność szybkiej i profesjonalnej realizacji inwestycji.

Zakres działania:

 • Nadzór techniczny oraz formalny w zakresie projektowania;
 • Nadzór techniczny nad robotami budowlanymi;
 • Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu;
 • Nadzór nad jakością realizacji prac budowlanych/projektowych;
 • Weryfikacja zgodności realizacji kontraktu w stosunku do dokumentacji projektowej i pozwoleń na budowę;
 • Nadzór dotyczący poprawności/jakości opracowywania przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej;
 • Nadzorowanie inwestycji od strony formalno-prawnej w celu zapewnienia zgodności z postanowieniami umów;
 • Nadzór inwestycji pod kątem wprowadzania zmian do umowy – głównie przez pryzmat polecenia Zmiany w myśl Klauzuli 13 WK FIDIC;
 • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót;
 • Potwierdzanie usunięcia zgłoszonych wcześniej wad;
 • Uczestniczenie w próbach i odbiorach;
 • Udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania;
 • Bieżące rozliczanie inwestycji (koszty kwalifikowane/niekwalifikowane);
 • Rozpatrywanie wszelkich roszczeń wykonawcy składanych w myśl; Subklauzuli 20.1 WK;
 • Sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych.