Fonon Sp. z o.o. dysponuje doświadczonym zespołem koordynatorów projektu, kierowników budów w branży telekomunikacyjnej oraz inspektorów nadzoru budowlanego. Współpracujemy z najlepszymi firmami budowlanymi na terenie całego kraju. Podejmujemy się realizacji inwestycji lokalnych oraz ogólnokrajowych.

Budowa sieci telekomunikacyjnych

Zakres realizowanych przez nas usług budowy sieci telekomunikacyjnych obejmuje m.in.:

  • Budowę infrastruktury telekomunikacyjnej (światłowodowej oraz miedzianej) napowietrznej oraz doziemnej;
  • Budowę przyłączy telekomunikacyjnych;
  • Integrację z istniejącą lub planowaną infrastrukturą (sieci telekomunikacyjnych i nie tylko);
  • Obsługę geodezyjną placu budowy (sieci telekomunikacyjnych i nie tylko);
  • Spawanie i pomiary kabli światłowodowych oraz innych telekomunikacyjnych linii przesyłowych;
  • Sporządzanie dokumentacji powykonawczej włącznie z geodezyjną dokumentacją powykonawczą z budowy lub integracji sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci szerokopasmowych.