Fonon Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu oraz budowie sieci światłowodowych. Współpracujemy z najbardziej doświadczonymi firmami budowlanymi na terenie całego kraju. Pracujemy wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt i technologię w branży telekomunikacyjnej. Bierzemy udział w realizacji inwestycji o zakresie lokalnym jak i ogólnokrajowym. Dzięki rozlokowaniu oddziałów w różnych częściach kraju możemy sprawnie koordynować realizację przedsięwzięć o rozległym zasięgu. Zadowolenie naszych klientów i inwestorów pozwala nam stale poszerzać grono partnerów biznesowych. Wybór firmy Fonon jest gwarancją szybkiej i sprawnej realizacji Państwa inwestycji.

Projektowanie sieci światłowodowych

Projektowanie sieci światłowodowych z zachowaniem wszystkich norm i obowiązujących przepisów prawa oraz poprawnie wykonana budowa sieci światłowodowych wymaga ogromnej precyzji, wiedzy i znajomości nowoczesnych technologii branży telekomunikacyjnej. Posiadamy doświadczony zespół projektantów, koordynatorów projektu i kierowników budów w branży telekomunikacyjnej, którzy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje co potwierdza nasza budowa światłowodów i jej jakość. Pozwala nam to na indywidualne podejście do każdego klienta i każdego projektu oraz dobór optymalnych rozwiązań w zakresie projektowania i realizacji.

Budowa sieci światłowodowej

Budowa światłowodów, z uwagi na swoje właściwości, jest dziś jedynym wyborem jeśli odległość punktów które chcemy skomunikować jest znacząca. Jest to jedyne medium transmisyjne które przy zachowaniu stabilności, świetnych parametrów łącza i dużej przepustowości jest w stanie przesłać sygnał na ogromną odległość. Najlepszym przykładem pokazującym możliwości jakie daje budowa światłowodu jest SEA-ME-WE 3 – podmorski kabel telekomunikacyjny. Posiada on długość aż 39 000 kilometrów i łączy Europę Zachodnią oraz Bliski Wschód z Azją i Australią.

Zakres realizowanych przez nas usług budowy sieci światłowodowych to m.in.:

 • Projektowanie sieci światłowodowych;
 • Wykonanie wstępnej analizy ekonomicznej  i wyceny kosztów realizacji oraz określenie warunków technicznych wykonania inwestycji;
 • Przeprowadzanie wizji lokalnych oraz inwentaryzacji infrastruktury w terenie;
 • Integracja z istniejącą lub projektowaną infrastrukturą telekomunikacyjną;
 • Budowa sieci światłowodowej w tym uzyskanie wymaganych pozwoleń, uzgodnień, porozumień, opinii i decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji;
 • Budowa światłowodów jednomodowych i wielomodowych;
 • Kompleksowa budowa sieci światłowodowych z wykorzystaniem najbardziej efektywnych technik wdmuchiwania i zaciągania kabla w kanalizacji teletechnicznej;
 • Budowa światłowodu na istniejącej podbudowie słupowej;
 • Budowa przyłączy energetycznych do zasilenia aktywnych elementów sieci światłowodowej;
 • Budowa sieci światłowodowej w architekturze FTTX;
 • Tworzenie pełnych dokumentacji powykonawczych wraz z pomiarami geodezyjnymi;
 • Zarządzanie procesem lokalnego i zdalnego usuwania awarii, w tym lokalizowanie oraz usuwanie uszkodzeń w sieciach telekomunikacyjnych (zarówno napowietrznych jak i doziemnych);
 • Budowa kanalizacji teletechnicznej;
 • Spawanie kabli światłowodowych;
 • Pomiary reflektometryczne;
 • Realizację przeglądów sieci telekomunikacyjnych.