Ikona FONON

O firmie

Firma Fonon Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, budowie i utrzymaniu sieci telekomunikacyjnych oraz integracji różnych typów sieci ze szczególnym uwzględnieniem sieci szerokopasmowych. Wszystkie usługi realizujemy kompleksowo poczynając od stworzenia obrazu koncepcji, poprzez opracowanie kompletnej dokumentacji projektowania wraz z pozyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, zgód, opinii, decyzji, pozyskaniem decyzji o prawie do budowy lub braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, aż po wybudowanie sieci i opracowanie dokumentacji powykonawczej. Oferujemy też serwisowe utrzymanie sieci telekomunikacyjnych wykonywane przez profesjonalnych serwisantów oraz opracowanie i wdrożenie instrukcji serwisowych. Posiadamy własne, autorskie procedury i rozwiązania

Integrator sieci szerokopasmowych

Fonon Sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej WASKO, którą tworzą komplementarne podmioty o różnych specjalizacjach. Zapewnia to synergię oraz możliwość wykorzystania najnowocześniejszych technologii teleinformatycznych. Jako integrator sieci szerokopasmowych i pozostałych sieci telekomunikacyjnych realizujemy projekty zarówno na potrzeby spółek z GK WASKO, jak również podmiotów komercyjnych i państwowych. Zaplecze Grupy Kapitałowej WASKO, opartej na stabilnych podstawach finansowych i stale powiększanej bazie ekspertów, umożliwia spółce FONON podejmowanie się realizacji największych, najtrudniejszych i najbardziej skompilowanych inwestycji.Misja Firmy

Misją firmy jest realizacja inwestycji integracji sieci szerokopasmowych, telekomunikacyjnych, ich projektowanie, budowa i utrzymanie sieci wszystkich rodzajów sieci z najwyższą dbałością o satysfakcję i zadowolenie klientów. Firma osiąga powyższe założenia dzięki pasji tworzenia, profesjonalizmowi, wysokiej efektywności działania, wykorzystaniu najnowszych technologii, dywersyfikacji źródła przychodów oraz wypracowaniu partnerskich relacji z klientami, podwykonawcami i dostawcami. Dzięki profesjonalnemu zespołowi ekspertów budowa, projektowanie, utrzymanie sieci telekomunikacyjnych oraz integracja sieci szerokopasmowych to jedne z kluczowych działań spółki Fonon. Stale dbamy o rozwój tego zespołu, aby osiągać jeszcze wyższe poziomy wiedzy i doświadczeń. Współpraca z GK WASKO zapewnia synergię oraz możliwość wykorzystania najnowocześniejszych technologii teleinformatycznych i umiejętności ekspertów innych dziedzin do realizacji zadań.
Władze Spółki

Włodzimierz Sosnowski

Prezes Zarządu
Jest związany z Grupą Kapitałową WASKO od roku 1999, gdzie zaczynał pracę jako analityk systemów komputerowych, później od 2005 roku jako Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży, a następnie od roku 2007 jako Dyrektor Oddziału Warszawa.
Czytaj więcej

Włodzimierz Sosnowski

Prezes Zarządu

Włodzimierz Sosnowski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w budowie i zarządzaniu zespołami realizującymi projekty teleinformatyczne. Jest odpowiedzialny za realizację największych kontraktów realizowanych przez WASKO S.A. Od 23-01-2018 pełnił funkcję Członka Zarządu. Od 29-01-2018 pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Andrzej Stróż

Członek Zarządu
Andrzej Stróż jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończył na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki na kierunku Elektronika i Telekomunikacja o specjalności telekomunikacja, uzyskując w 2000 roku tytuł magistra inżyniera elektroniki i telekomunikacji.
Czytaj więcej

Andrzej Stróż

Członek Zarządu

W roku 2010 ukończył podyplomowe studia MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu przy Politechnice Krakowskiej, organizowane wspólnie z Central Connecticut State University. Od 1999 związany z branżą telekomunikacyjną. Swoją karierę rozpoczął w Telekomunikacji Polskiej S.A., potem pracował w Exatel S.A. oraz Multimedia Polska S.A., gdzie pełnił m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Utrzymania i Eksploatacji Sieci. Z Grupą Kapitałową WASKO jest związany od 2010 roku, prowadząc projekty budowy sieci światłowodowych o łącznej wartości ponad 300 mln zł i zasięgu ponad 3 000 km, pracując kolejno na stanowiskach Dyrektora Sektora Sieci Szkieletowych, Dyrektora Pionu Sieci Szerokopasmowych oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Telekomunikacji. Od 29-01-2018 roku pełni funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora Projektu w spółce FONON Sp. z o.o.

Dariusz Madej

Członek Zarządu
Absolwent Politechniki Radomskiej w Radomiu, którą ukończył na Wydziale Transportu i Elektrotechniki na kierunku automatyka i informatyka oraz informatyka i telekomunikacja. W 2005 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera automatyki i telekomunikacji.
Czytaj więcej

Dariusz Madej

Członek Zarządu

W 2009 ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w kierunku Organizacja i Zarządzanie „Europejski Model Zarządzania”. W 2012 ukończył podyplomowe studia Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów przy Uniwersytecie Gdańskim, weryfikowane przez IAE AIX-ENPROVENCE GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT. W 2015 ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w kierunku „Zarządzanie Projektami wg Prince 2”. Od 1980 roku związany z branżą telekomunikacyjną. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Radomskiej Wytwórni Telefonów – produkcja wojskowa. Od 1985 roku związany z PKP pionem telekomunikacji kolejowej aż do roku 2017 w trakcie pracy pracował na stanowiskach od montera do Członka Zarządu ds. operacyjnych. Kolejny rok pracował w Przedsiębiorstwie Inżynierii Budowlanej KOPACKI Sp. z o.o. na stanowisku doradcy w zakresie telekomunikacji. Z Grupą Kapitałową WASKO związany od października 2018 na stanowisku Pełnomocnika Zarządu w spółce FONON realizującej budowę sieci GSM-R dla PKP Od 02-07-2020. Członek Zarządu FONON Sp. z o.o. Jest posiadaczem wielu certyfikatów (DGT NetCRR, PYRYLANDIA, KRSC, SAMSUNG Techwin) oraz poświadczeń bezpieczeństwa ( dostęp do informacji poufnych, ochrona informacji niejawnych Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego).